Církevní základní škola Borohrádek

Církevní základní škola Borohrádek vznikla v roce 1992. Zřizovatelem je královéhradecké biskupství (www.diecezehk.cz ). V současné době má škola okolo 60 žáků v pěti třídách prvního stupně. Ve třídách je průměrně 12 dětí, tento limit nám dává možnost individuálního přístupu k integrovaným i nadaným dětem. Vyučujeme dle standardního učebního plánu jako 90% škol v ČR. Tento plán klade důraz na tradiční strukturu a množství znalostí, poskytuje však i dostatečný prostor pro alternativu a nadstandard. K využití moderních technik výuky nám slouží nová počítačová učebna a interaktivní tabule. Angličtinu vyučujeme jako povinný předmět již od první třídy. Náboženství (jedna hodina týdně) je spojené s etickou výchovou, kde si děti upevňují mezilidské vztahy a morální zásady formou prožitkového vyučování.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církevní základní škola Borohrádek

Nádražní 233, Borohrádek 517 24
tel: 494 381 228
email: cirkevniskolaborohradek@seznam.cz